Otrok je tisti, ki izgrajuje odraslega človeka, mi mu pri tem le pomagamo. In eden izmed načinov, kako lahko pomagamo otrokovemu razvoju je priprava takega okolja, ki bo spodbujalo njegov razvoj in v katerem bo lahko otrok razvijal vse svoje potenciale, ki so mu bili dani ob rojstvu. Danes so si nevroznanstveniki enotni, da je spodbudno okolje ključno za otrokov razvoj. Vse to sem imela v mislih tudi jaz, ko sva z Mojco Hribar Kogovšek - arhitektko in notranjo oblikovalko prostorov iz podjetja Dizart (http://www.dizart.si/) načrtovali prostor za otroke, v katerem potekajo programi Akademije Montessori doma.


Prostor je zasnovan tako, da lahko otroci čim več stvari opravijo brez pomoči odraslega, le s toliko pomoči, kolikor jo bodo potrebovali, ker vem, da imajo otroci močno željo po samostojnosti.

V prostoru lahko otroci občutijo svobodo raziskovanja in gibanja, ker vem, da se otroci zelo radi gibajo in raziskujejo z rokami.

Prostor je urejen in strukturiran, kar otrokom daje občutek predvidljivost in s tem tudi občutek varnosti.

Otroci lahko za prostor skrbijo, v njem pripravljajo malico, pometajo in perejo perilo, zato, ker vem, da otroci radi posnemajo nas odrasle in želijo biti vključeni v naše dejavnosti.

Prostor je umirjen, da lahko otroci v miru delajo in razvijajo svojo koncentracijo.

V prostoru so stvari iz realnega življenja, zato, ker vem, da majhen otrok poskuša razumeti svet in okolje okoli sebe, zato je pomembno, da mu ponudimo realne izkušnje.

To je prostor, kjer je dovoljeno poskušati, se motiti in se učiti na lastnih napakah. Prostor, kjer ste otroci in starši sprejeti tako kot ste.

Še posebej pa sem imela v mislih otrokov srkajoči um, ki otroku omogoča, da vse kar je okoli njega, vse kar ga obdaja vsrka vase kot goba in tako postane del njega za vedno. Če vemo, kako otrokov um deluje, potem moramo razmisliti, kaj bomo v njegovo okolje postavili (tako fizično kot tudi psihološko), kar nam odraslim po eni strani nalaga veliko odgovornost do naših otrok.

Naša soba montessori je razdeljen na 5 glavnih področij:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE:

To področje ponuja otroku dejavnosti, ki jih otrok opazuje pri odraslih doma in jih želi posnemati: pomivanje posode, zalivanje rož, priprava hrane, umivanje oken, pometanje, pranje perila,itd. Otrok ob teh dejavnostih, ki ga običajno močno pritegnejo, razvija koncentracijo, koordinacijo oko-roka in kontrolo gibanja.

GIBANJE – GROBA IN FINA MOTORIKA

Gibanje je nujno potrebno za otrokov neprestani razvoj možganov. Primeri aktivnosti, s katerimi otroci razvijajo fino motoriko, koordinacijo oko-roka, pincetni prijem so sestavljanke, nizanje, zapiranje in odpiranje embalaž, rezanje s škarjami, gnetenje slanega testa in še mnogo drugih dejavnosti, ki so otrokom na voljo v prostoru.


Mnoge dejavnosti iz vsakdanjega življenja kot so ribanje mize, pometanje in gibanje na črti pa otroku omogočajo razvoj grobe motorike in moči.


ZAZNAVANJE

Z materiali za zaznavanje otrok razvija svoja čutila – vid, tip, sluh, okus in vonj. Nekaj primerov materialov iz tega področja: razvrščanje po barvi, obliki, vrsti predmetov, skrivnostna vrečka, zvočni valji, valji s čepki/klade, geometrijski nabiralnik, itd.


JEZIK

Montessori okolje podpira otrokovo občutljivo obdobje za jezik, ko je še posebej odprt in zavzet za učenje novih besed. Pri tem se poleg vsega, kar ga obdaja v okolju, uporablja tudi posebne materiale: košare s predmeti, ki sodijo skupaj, npr. košara s kuhinjskimi pripomočki, košara z domačimi živalmi, košara z morskimi živalmi, košara s sadjem, ki otroku omogočajo, da ima v roki predmet in hkrati sliši njegovo ime. V okolju bo otrok našel tudi pladnje s predmeti in ujemajočimi kartami teh predmetov, ujemanje npr. sadja s sliko sadja. Na voljo pa so tudi karte s slikami avtomobilov, različnih vrst kužkov itd., in seveda izbrane knjige za otroke, ki spodbujajo dialog in komunikacijo.


UMETNOST

To področje je namenjeno otroku, da mu omogoči različne poti samoizražanja. Otroci se z veseljem odzovejo na slikanje, glasbo in ples zato so za njih tudi tako pomembni.

Skozi umetnost lahko otrok izraža sebe na različne načine.

Delimo jo na tri področja: likovno (risanje, slikanje, striženje in trganje papirja, lepljenje, oblikovanje plastelina /slanega testa), glasba (rime, pesmi, bansi, inštrumenti) in ples (gibanje ob glasbi).


Materiali v okolju so privlačni, funkcionalni in primerni za majhne otroške rokice – npr. majhni kozarčki in vrčki, s katerimi si lahko otroci sami nalijejo vodo, majhni nožki za mazanje kruha. Slike in fotografije v sobi so postavljene na višino otroških oči, da jih le ti lahko opazujejo in občudujejo.


Sponzorji