Vzgojiteljice, ki v naših programih in srečanjih skrbimo za vaše otroke

Suzana Veselič Priselac

Povsem druga obzorja, ki njeno življenje postavljajo v nove in pomembnejše tire. Pravi, da se moramo vsak trenutek zavedati edinstvenosti svojega otroka, podpirati njegovo samostojnost, svobodo, možnosti lastnih izbir in odgovornosti. Njena otroka sta ...

Nataša Štebe

PEDAGOGINJA MONTESSORI

Po poklicu je učiteljica razrednega pouka in diplomirana pedagoginja montessori za starostno obdobje 0 do 6 let. Montessori pedagogika ji je odprla obzorja do drugačnega pristopa in razumevanja otrok ter načina poučevanja, ki je otrokom bližji –...

Lena Andrenšek Metljak

PEDAGOGINJA MONTESSORI V IZOBRAŽEVANJU

Z veseljem je predana svojemu poklicu, ki je po njenem mnenju najlepši in najboljši na svetu – po izobrazbi profesorica razrednega pouka in vzgojiteljica predšolskih otrok, že sedmo leto zaposlena v vrtcu, montessori pedagoginja za otroke 3-6 let v ...

Mojca Košič

PEDAGOGINJA MONTESSORI

Mojca je mama dveh deklic, žena, ustanoviteljica MONTESSORI DOMA – bloga, spletne trgovinice in akademije Montessori doma, pedagoginja montessori (0-3 in prav kmalu tudi 3-6) ter članica upravnega odbora Združenja montessori Slovenije. Več o Moj...